Náhradní plnění

Náhradní plnění využívá většina firem, které mají více než 25 zaměstnanců. Je to totiž zákonná možnost, jak nahradit zaměstnání zdravotně postižené osoby (OZP) nebo jak se vyhnout povinnost platit odvod do státní pokladny.

Zákon o zaměstnanosti nařizuje firmám a státním institucím zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. Samozřejmě ne vždy je možné, aby firma takovou osobu zaměstnala – třebas z toho důvodu, že na trhu práce taková osoba prostě není. V případě, že tedy zaměstnavatel takového zaměstnance nenajde, má povinnost do státního rozpočtu odvést ročně 2,5 násobek průměrné mzdy. A to za každou zdravotně postiženou osobu, kterou by jinak jeho firma musela zaměstnat. Třetí možností, jak se zákon naplnit, je právě náhradní plnění.

 

Za nezaměstnávání zdravotně postižených osob vám může být vyměřena pokuta až do výše 1 000 000 Kč!

 

Náhradním plněním tedy myslíme možnost odebírání zboží nebo služeb od firmy oprávněné takové plnění poskytovat – sama více než 50 % osob se zdravotním postižením zaměstnává. Nebo jde o OSVČ se zdravotním postižením.

 

Náhradní plnění vám poskytne zaměstnavatel na chráněném trhu práce.

 

Protože je množství čerpaných služeb nebo výrobků limitováno (v jednom kalendářním roce může poskytovatel dodat služby nebo výrobky všem odběratelům jen do celkové výše odpovídající 28i násobku průměrné mzdy), je jasné, že finančně zdaleka nejvýhodnější je OZP rovnou zaměstnat. Protože, jak jsme už uvedli, to není vždy možné, je mezi zaměstnavateli nejoblíbenějším způsobem dostání zákonům náhradní plnění. Kolik dělá?

Náhradní plnění můžete odebrat jako služby nebo zboží v hodnotě 7,5ti násobku průměrné mzdy.

Pojďme si to zopakovat:
jaké jsou výhody náhradního plnění?

  • Dodržujete zákony,
  • Ušetříte peníze za přímé platby,
  • Pomáháte zaměstnat osoby se zdravotním postižením.

Spočítejte si odvod bez náhradního plnění:

Jak už víte, v případě, že máte více jak 25 zaměstnanců, vztahují se na vás povinnosti zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Pokud nedokážete zaměstnat alespoň jednu OZP ani nevyužíváte náhradní plnění, musíte do státní kasy odvést 2,5ti násobek průměrné mzdy. Tu určuje Český statistický úřad za I až II. kvartál toho samého ruku, kdy vám povinnost vyvstala. Za rok 2016 byla třeba průměrná mzda 27 000, v roce 2017 to ale bylo už 28 761 Kč. Za rok 2017 je to tedy celkem skoro 72 000 Kč.

Kolik bude náhradní plnění 2018? To budeme vědět až koncem roku 2018, kdy budou známa statistická data ohledně průměrné mzdy.

 

Náhradní plnění

Přihlášení